Sportmedia.tv Sportmedia.tv

Sportmedia.tv e интернет платформа от нов вид, позволяваща излъчване на неограничен брой предавания на живо едновременно. До 50 000 зрители могат да гледат в един и същ момент, без това да доведе до срив в системата. Излъчва по три основни начина: собствена продукция, заснета с SNG; чужда продукция със закупени авторски права за излъчване по интернет; препредаване на тв канали с договор за предоставяне на неизключителен лиценз за разпространение. Преди зареждане на всеки ТВ продукт зрителят може да гледа рекламен спот.